Zpět

11.9.2009 Co je to vlastně ten zákon o čistotě piva - Reinheitsgebot ?

Zákon o čistotě piva - Reinheitsgebot

Jeho počátky sahají až do roku 1165, kdy byla v Augsburgu /Německo/ poprvé udělena pokuta za čepování špatného piva. O tři sta let později, v roce 1478, vydal vévoda Albrecht IV. nařízení upravující cenu piva. Toto nařízení platilo pouze pro blízké okolí města Mnichov a uvádělo, že „máz zimního piva má stát jeden fenik a máz letního piva dva feniky“. Dále musel každý sládek složit přísahu, že k vaření piva smí používat jen ječmen, chmel a vodu a žádné jiné přísady .

Roku 1493 vzešel ze strany vévody Georga, pána bavorského Landshutu výnos, který byl rozšířen v roce 1516 na celé Bavorsko. Tento výnos je známý pod názvem Bavorský zákon o čistotě. Stejně jako přísaha, ukládal všem sládkům, že do žádného piva nesmí býti přidáno nic mimo ječmen, chmel a vodu.

Předpisy zákona o čistotě jsou v Německu dodnes, jen s nepatrnými obměnami, obsaženy v zákoně o dani z piva. Ten vedle různých daňově právních povinností obsahuje také práva, které se dotýkají vaření piva. Například k výrobě spodně kvašených piv smí být použit pouze ječný slad, chmel, kvasnice a voda. Toto nařízení je v něm obsaženo spolu s dalšími úpravami svrchně kvašených piv, mezi něž patří i pivo pšeničné. Pro svrchně kvašená piva jsou tak dovoleny i jiné obilné slady, jako právě slad pšeničný.

Přátelé piva se mohou také spolehnout na čistotu přísad.  Dbáte-li ale při nákupu piva jednoduše na nápis „vařeno dle zákona o čistotě Reinheitsgebot“, je Vám zaručen ryzí požitek z kvalitního moku.

URL: http://www.vysebrodskypivovar.cz/novinky/21